Những kỹ năng nên đầu tư để phát triển sự nghiệp trong năm 2019 theo LinkedIn

POSTED ON: January 23rd, 2019 2:28 PM by


Theo phân tích từ trang mạng LinkedIn, trong năm 2019, nhà tuyển dụng đòi hỏi cả kiến thức và kỹ năng mềm. Đồng thời, sáng tạo là yếu tố được đánh giá cao nhất.

“Củng cố kỹ năng mềm là một trong những khoản đầu tư tốt nhất trong sự nghiệp của bạn”, Paul Petrone, biên tập viên tại LinkedIn cho biết. “Thêm vào đó, sự phát triển của AI khiến các kỹ năng mềm ngày càng trở nên quan trọng hơn, vì robot không thể tự động hóa loại kỹ năng đó”.

Những kỹ năng quan trọng nhất đối với người lao động từ chương trình L&D

Chuyên môn hỗn hợp

Với sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, các nhà tuyển dụng đòi hỏi nhiều kỹ năng hỗn hợp. Khi các công nghệ như tự động hóa và thuật toán tạo ra nhiều công việc chất lượng cao và loại bỏ những công việc truyền thống, nhu cầu về năng lực và kiến thức của lĩnh vực này cũng có xu hướng tăng lên. Điều này cho thấy thế giới đang ngày càng công nghệ hóa, với 2 nhân tố tiêu biểu là điện toán đám mây và AI. Về mặt các kỹ năng chuyên môn, điện toán đám mây đứng vị trí số 1 do các kỹ sư ngày càng có nhu cầu sử dụng công nghệ này.

5 kỹ năng mềm cần thiết nhất trong năm 2019. Sáng tạo, Thuyết phục, Hợp tác, Thích ứng và Quản lý Thời gian 

Các kỹ năng cứng các công ty cần nhiều nhất trong năm 2019: Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, Phân tích lý luận, Quản lý con người, Thiết kế UX

Robot đang phát triển

Công nghệ phát triển từng ngày tạo nên sự thay đổi đối với việc làm và các yêu cầu, kỹ năng liên quan. Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán, trong những năm tới sẽ có “sự bất ổn về các kỹ năng phát triển”, mà chủ yếu là yêu cầu nâng cao kỹ năng công việc từ các nhà tuyển dụng.

Nhu cầu đào tạo lại người lao động từ năm 2018 đến năm 2022. Ảnh: WEF

Sự thay đổi tân thời đặt ra những thách thức mới cho các nhà hoạch định chính sách. Đồng thời, cần có sự kết hợp với các công ty, nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tìm kiếm giải pháp “hai bên cùng có lợi” cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Theo World Economic Forum, ndh