Art / Design / Lifestyle
Vẻ đẹp của phụ nữ Việt qua nét vẽ của các họa sĩ nổi tiếng

POSTED ON: August 28th, 2018 3:57 AM by


Vẻ đẹp đài các, kiêu sa của người phụ nữ Việt Nam cách đây gần 1 thế kỷ đã được các họa sỹ nổi tiếng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương miêu tả trong các tác phẩm hội họa.

“Thợ thêu” – tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh

“Tình mẫu tử” – Tranh màu nước của Mai Trung Thứ

“Thiếu phụ bên bình hoa” – tranh sơn dầu của Lê Phổ

“Thiếu phụ Hà thành” – Lương Xuân Nhị

“Thiếu nữ đi chơi chợ hoa” – Lương Xuân Nhị

“Ba thiếu nữ áo dài” – Tô Ngọc Vân

“Hai thiếu nữ và em bé” – Tô Ngọc Vân 

“Thiếu nữ Hà Nội” – tranh lụa của Lê Phổ

“Mẹ và con”  tranh pastel của Lê Thị Lựu

“Vườn hoa Bắc – Trung – Nam” tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí