MAILING ADDRESS

Địa chỉ của công ty IMV tại Việt Nam:

29.D6, SAIGON PEARL VILLAS, 92 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q. BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH
 
EDITORIAL

Mọi đóng góp về nội dung, hình ảnh và ý tưởng cho các chuyên mục, vui lòng liên hệ với ban biên tập Barcode tại:

v.lai@indochinemedia.com
 
ADVERTISING

Mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan đến quảng cáo, vui lòng liên hệ với bộ phận Sales tại:

barcode.sales@indochinemedia.com

08 35 149 527 (ext. 102)

 

FEEDBACK

Mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật của website, vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi tại:

it@indochinemedia.com