Culture / BLOG  Câu chuyện về những rạp chiếu phim nhỏ ở Paris 

Ngay giữa kinh đô điện ảnh thế giới như thủ đô Paris của nước Pháp, có vô số những rạp chiếu phim nhỏ – gọi là các rạp phim độc lập (salles de cinéma indépendantes) – cách gọi để phân biệt với các cụm rạp của các “ông lớn” như UGC hay MK2, Gaumont-Pathé chiếu phim bom tấn, phim thương mại.

Culture / BLOG  "Tìm một người như thế..." 

"Tìm một người như thế..."

Culture / BLOG  Chúng ta đang đánh đổi những gì để trở thành thiên đường kiểu mới? 

Đôi dòng về Hanoi Cinematheque hay chúng ta đang đánh đổi những gì để trở thành thiên đường kiểu mới?