Fashion & Beauty / Trends  #LOCALvibes: N I R V A N A – “Cõi niết bàn” của những tâm hồn du mục 

"Làm những điều ta thích, thích những điều ta làm, vậy là dù có làm việc đi nữa, đó cũng chỉ như một chuyến ngao du thôi mà!"

Fashion & Beauty / Trends  Cảm hứng thập niên 80 trong BST Xuân/Hè 2016 của Gucci 

Gucci đã thổi vào bộ sưu tập Xuân/Hè 2016 tinh thần tự do, sự vô ưu và đâu đó những xúc cảm khoái lạc của tuổi trẻ.