Culture / Movie - TV  Wild Tales - tội lỗi và trả thù 

Wild Tales - tội lỗi và trả thù

Culture / Movie - TV  LHP Venice 2016 - Miền đất hứa cho các ứng cử viên Oscar 

LHP Venice 2016 - Miền đất hứa cho các ứng cử viên Oscar

Culture / Movie - TV  10 bộ phim gây thất vọng nhất mùa hè 2016 

10 bộ phim gây thất vọng nhất mùa hè 2016

Culture / Movie - TV  Cô hầu gái - mối tình có thật trong một thời kỳ tăm tối 

Cô hầu gái - mối tình có thật trong một thời kỳ tăm tối