Culture / Music  Monsoon 2016: Đã tai, đã mắt và bùng nổ cảm xúc 

Monsoon 2016: Đã tai, đã mắt và bùng nổ cảm xúc

Culture / Music  Bạn đã sẵn sàng gặp SCORPIONS chưa? 

Bạn đã sẵn sàng gặp SCORPIONS chưa?

Culture / Music  Khi nhạc Pop không phải của loài người 

Khi nhạc Pop không phải của loài người

Culture / Music  Éternité – Một tác phẩm thuần "đàn bà" 

Éternité - Một bộ phim rất đàn bà