Culture / BLOG  #Blog: Một chút Milano 

"Tôi không dám chắc mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những trở ngại hay không nhưng tôi biết, mình sẽ không nhìn mãi vào thiếu sót mà quên đi lợi thế của bản thân nữa."