Advice / Relationship  Khi hẹn hò là những cuộc marathon và chúng ta mới chỉ chuẩn bị cho hành trình năm cây số 

"Có thể, rất có thể, vô cùng có thể, là chúng tôi thua cuộc và không chạm đích đến. Nhưng có hề chi, khi chúng tôi rồi sẽ lại bắt đầu những hành trình khác. Và một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thừa sức chinh phục những cuộc hành trình dài hai mốt cây số..."

Advice / Relationship  Nghệ thuật tán tỉnh thời hiện đại 

Nghệ thuật tán tỉnh thời hiện đại

Advice / Relationship  "Tìm một người như thế..." 

"Tìm một người như thế..."