Advice / Career  Narae Kim – cô bạn Trưởng bộ phận bếp bánh của Park Hyatt Saigon 

Gặp gỡ Narae Kim - Trưởng bộ phận bếp bánh Park Hyatt Saigon

Advice / Career  Những nhân vật dưới 18 tuổi làm thay đổi thế giới 

Những nhân vật dưới 18 tuổi làm thay đổi thế giới
 

Advice / Career  Già nhưng chưa chắc đã về hưu 

Già nhưng chưa chắc đã về hưu

Advice / Career  10 ngành nghề "kiếm bộn tiền" trong tương lai 

10 ngành nghề tương lai cần nhất